Asystent/Asystentka Działu Handlowego

Opis stanowiska:

 • tworzenie tabel, zestawień, porównań w programie Excel,
 • wsparcie procesu odbioru samochodów z transportu,
 • zarządzanie leadami klientów,
 • fakturacja,
 • obsługa dokumentów związanych z transportem samochodów,
 • sporządzanie raportów i zestawień,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji oraz przesyłki kurierskie,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i marki Renault,
 • prowadzenie i administrowanie grafikiem samochodów do jazd próbnych,
 • zapewnianie kompleksowego wsparcia sprzedaży.

Wymagania:

 • BARDZO DOBRA znajomość pakietu Office (w szczególności programu EXCEL),
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • PASJA DO MOTORYZACJI,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna prezentacja, miła aparycja, wysoka kultura osobista, swoboda w kontaktach z klientem,
 • pozytywne nastawienie do ludzi, miła osobowość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • duże zaangażowanie,
 • doświadczenie w obsłudze klienta, otwartość, chęć pomocy klientom,
 • umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych,
 • dokładność, skrupulatność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, odpowiedzialność,
 • poważne podejście do szukania i znalezienia pracy.

Oferujemy:

 • pracę w dużej, stabilnej Firmie,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia uzależnione od stopnia zaangażowania,
 • perspektywę rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • miłą atmosferę i przyjazne środowisko pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia oparte o umowę o pracę.

Wysłanie dokumentów aplikacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę, tj. DECAR Sp. z o.o. ul. Modlińska 154 B, 03-170 Warszawa na potrzeby niezbędne do realizacji procesu niniejszej rekrutacji. W przypadku zainteresowania innymi procesami rekrutacyjnymi prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DECAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia w przyszłości przez DECAR Sp. z o.o.  rekrutacji na to samo i/lub inne stanowiska, niż to na które aplikuję obecnie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także że zgodę mogę odwołać w każdym czasie.”

KLAUZULA INFOMACYJNA: 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest DECAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 154B, numer telefonu: 225198990, formularz kontaktowy na stronie http://www.renault.decar.pl/rodo (dalej: „Administrator"). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

1) przeprowadzania aktualnego procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO tj. niezbędności do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy; a w zakresie, w jakim dane osobowe przekazane przez Państwa dobrowolnie i z własnej inicjatywy podczas takiego procesu rekrutacji będą wykraczały poza te wynikające z art. 22[1] kodeksu pracy - na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, czyli Państwa zgody wyrażonej w sposób pośredni poprzez podanie tych danych dobrowolnie i  z własnej inicjatywy;

2) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, czyli Państwa dobrowolnej zgody;

3) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji, w którym wzięliście  Państwo udział – na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO czyli uzasadnionego interesu Administratora opisanego powyżej.

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora kancelariom prawnym obsługującym Administratora oraz podmiotom publicznym, jeśli obowiązek takiego przekazania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przechowywane:

1) w celu przeprowadzania aktualnego procesu rekrutacji –  przez czas jego trwania; a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody - do czasu jej wycofania, ale nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji;

2)  w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji - do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, przy czym nie dłużej, niż przez okres, w którym Administrator będzie posiadał w swojej strukturze stanowiska, na które Administrator  uzna, że z uwagi na informacje zawarte w Państwa dokumentach rekrutacyjnych, będziecie Państwo mogli brać udział w procesie rekrutacji;

3) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji –  do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń; a w razie wszczęcia postępowania z takiego roszczenia – po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych,

3) usunięcia danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych osobowych,

7) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie przesłanki zgody,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Prawa wymienione w punktach 1-7 powyżej można zrealizować po przez formularz kontaktowy na stronie http://www.renault.decar.pl/rodo  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w zakresie danych wynikających z art. 22[1] kodeksu pracy.

Wyślij aplikację

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: txt pdf doc docx odt.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: txt pdf doc docx odt.

Autoryzowany Koncesjoner
RENAULT i DACIA
ul. Modlińska 154 B
03-170 Warszawa

Szybki dojazd Mostem Północnym

DOJAZD

Samochody nowe
22 519 89 06
22 519 89 10
Pon-Pt: 9:00-19:00
Sobota: 9:00-15:00

napisz do nas

Serwis
22 519 89 30
Pon-Pt: 7:00-20:00
 

napisz do nas

Części i akcesoria
22 519 89 60
Pon-Pt: 9:00-19:00
 

napisz do nas

Samochody używane
22 519 89 08
22 519 89 09
Pon-Pt: 9:00-19:00
Sobota: 9:00-15:00

napisz do nas

Ubezpieczenia
22 519 89 20
22 519 89 22
Pon-Pt: 9:00-17:00

napisz do nas

Blacharnia
22 519 89 14
22 519 89 70
Pon-Pt: 7:00-18:00

napisz do nas